Μετανομασία αρχείών με python

Σε ένα eshop που έχουμε αναπτύξει ένας μεγάλος όγκος δεδομένων έρχεται απευθείας από τον προμηθευτή και στη συνέχεια δέχεται την κατάλληλη επεξεργασία πρωτού καταλήξει στην βάση δεδομένων μας . Για κάποιο περίεργο λόγο ο προμηθευτής αποφάσισε μια μέρα να στέλνει τις καταλήξεις των αρχείων με κεφαλαία γράμματα κάτι το οποίο εκτός του ότι είναι μερικώς λάθος είναι και τελειώς σπαστικό . Επίσης μου δημιουργούσε και προβλήματα σε ορισμένα σημεία σε θέματα εμφάνισης .

Έψαχνα να βρώ έναν εύκολο τρόπο να κάνω γρήγορα την μετανομασία σε έναν φάκελο 14GB με 100+ υποφακέλους .

Στις περιπτώσεις αυτές η python χάρη στα modules που διαθέτει κάνει την ζωή πιό εύκολη . Έτσι έγραψα ένα μικρό script το pyrename το οποίο μπορείτε να βρείτε στο github και συγκεκριμένα εδώ :

https://github.com/delmoras/pyrename

 

?>